Reserva online allotjaments a la Costa Brava

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts són propietat de Girorooms Travel SL, Girorooms d'ara endavant, excepte les imatges o continguts que expressin el contrari, que serà propietat del seu autor, els quals han autoritzat l'ús d'aquests continguts en aquesta web.

Aquest lloc utilitza les cookies exclusivament pel servei del google analytics. El client al utilitzar aquesta web dona permís exprés per utilitzar-les.


Queda prohibida la reproducció de qualsevol contingut d'aquest web sense el consentiment del seu autor.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest web resta subjecte a les condicions següents:

· No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
· Girorooms, no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquest web.
· Girorooms, no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir.
· Girorooms donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat.
· L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i, per tant, autoritza a Girorooms a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
· L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a Girorooms queda avisat que podrà exercir davant Girorooms els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol · licitud a info@giroroomstravel.com
. Per la resolució de qualsevol discrepància que pugui sorgir de la interpretació o execució del present Contracte, ambdós Parts, amb expressa renúncia del fur que pugui correspondre’ls, es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència.dels Jutjats i Tribunals de La Bisbal d'Empordà.
· L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Titular del web: Girorooms Travel SL
CIF B55275069
C/ Nostra Senyora De Fanals 20 Local 2 - Planta Ba
17249 Platja d'Aro Girona - Espanya
Tel: 972 818 799