Gestoria Immobiliària a Platja d'Aro - Girona Gestoria Immobiliària a Platja d'Aro - Girona

Reserva online allotjaments a la Costa Brava i a Girona

Politica de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD
Girorooms Travel SL, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web:
Giroroomstravel.com, s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis
de Girorooms Travel SL
La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la
relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de
Girorooms Travel SL
Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar
compliment a la finalitat anteriorment exposada.
Girorooms Travel SL adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i
confidencialitat de les dades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació dels mateixos.
L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació
reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar el propi usuari a través de
email a: info@giroroomstravel.com
L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-los
actualitzats, comunicant els canvis a info@giroroomscostabrava.com
Finalitat del tractament de les dades personals:
Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?
En Girorooms Travel SL, tractarem les teves dades personals demanades a través del lloc web:
giroroomscostabrava.com, amb les següents finalitats:
1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través d'giroroomscostabrava.com, per
mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del
servei.
2. Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis disposats a giroroomscostabrava.com
3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat de
Girorooms Travel SL i del sector.
Et recordem que pots oposar-te a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment,
remetent un correu electrònic a l'adreça indicada anteriorment.
Els camps d'aquests registres són d'ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si
no s'aporten aquestes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis el seu
supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.
legitimació:
El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:
1. La sol·licitud d'informació i / o la contractació dels serveis de Girorooms Travel SL, els
termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant al teu
disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar conforme, pots
acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a
efecte.
En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol • licitud,
resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.
destinataris:
Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Girorooms Travel SL, tret obligació legal.
Com encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se
compromès al compliment de les disposicions normatives, d'aplicació en matèria de protecció de dades, en el
moment de la seva contractació:

Dades recopilades per usuaris dels serveis
En els casos en què l'usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d'allotjament
compartit, Girorooms Travel SL no es fa responsable de l'incompliment per part del
usuari del RGPD.
Retenció de dades en conformitat a la LSSI
Girorooms Travel SL informa que, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en
virtut del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç
Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l'origen de
les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d'aquestes dades no afecta el
secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d'una investigació criminal o per a la
salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els
requereixi.
La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l'Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre
protecció de dades personals.
Drets propietat intel·lectual Girorooms Travel SL és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial,
"Know how" i tots els altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web giroroomscostabrava.com i els
serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació
relacionada.
No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, de l'
lloc web giroroomscostabrava.com sense el consentiment previ i per escrit.
Propietat intel·lectual del programari
L'usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Girorooms Travel SL, tot i
sent gratuïts i / o de disposició pública.
Girorooms Travel SL disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.
L'usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació
del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i
llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.
Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l'usuari necessita autorització per escrit per part de
Girorooms Travel SL, i queda prohibit a l'usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració,
estructura i fitxers dels servidors propietat de Girorooms Travel SL, assumint la responsabilitat
civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com
conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per part seva.
Propietat intel·lectual dels continguts allotjats
Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per
Girorooms Travel SL i, en particular de:

La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
• La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Girorooms Travel SL, resulti
violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
• Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat
intel·lectual de tercers.
• La recollida i / o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint
que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure
circulació dels mateixos.
L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació
reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar el propi usuari a través de
email a: info@giroroomstravel.com
L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-los
actualitzats, comunicant els canvis a info@giroroomscostabrava.com
Finalitat del tractament de les dades personals:
Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?
En Girorooms Travel SL, tractarem les teves dades personals demanades a través del lloc web:
giroroomscostabrava.com, amb les següents finalitats:
1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través d'giroroomscostabrava.com, per
mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del
servei.
2. Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis disposats a giroroomscostabrava.com
3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat de
Girorooms Travel SL i del sector.
Et recordem que pots oposar-te a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment,
remetent un correu electrònic a l'adreça indicada anteriorment.
Els camps d'aquests registres són d'ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si
no s'aporten aquestes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis el seu
supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.
legitimació:
El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:
1. La sol·licitud d'informació i / o la contractació dels serveis de Girorooms Travel SL, els
termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant al teu
disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar conforme, pots
acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a
efecte.
En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol • licitud,
resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.
destinataris:
Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Girorooms Travel SL, tret obligació legal.
Com encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se
compromès al compliment de les disposicions normatives, d'aplicació en matèria de protecció de dades, en el
moment de la seva contractació:

Dades recopilades per usuaris dels serveis
En els casos en què l'usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d'allotjament
compartit, Girorooms Travel SL no es fa responsable de l'incompliment per part del
usuari del RGPD.
Retenció de dades en conformitat a la LSSI
Girorooms Travel SL informa que, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en
virtut del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç
Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l'origen de
les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d'aquestes dades no afecta el
secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d'una investigació criminal o per a la
salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els
requereixi.
La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l'Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre
protecció de dades personals.
Drets propietat intel·lectual Girorooms Travel SL és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial,
"Know how" i tots els altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web giroroomscostabrava.com i els
serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació
relacionada.
No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, de l'
lloc web giroroomscostabrava.com sense el consentiment previ i per escrit.
Propietat intel·lectual del programari
L'usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Girorooms Travel SL, tot i
sent gratuïts i / o de disposició pública.
Girorooms Travel SL disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.
L'usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació
del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i
llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.
Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l'usuari necessita autorització per escrit per part de
Girorooms Travel SL, i queda prohibit a l'usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració,
estructura i fitxers dels servidors propietat de Girorooms Travel SL, assumint la responsabilitat
civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com
conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per part seva.
Propietat intel·lectual dels continguts allotjats
Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per
Girorooms Travel SL i, en particular de:

La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
• La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Girorooms Travel SL, resulti
violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
• Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat
intel·lectual de tercers.
• La recollida i / o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint
que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure
circulació dels mateixos.
• La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament d'
correu massiu no desitjat.
L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els
enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual,
drets de tercers i protecció de menors.
L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el
funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com
principis universals d'ús d'Internet.
L'usuari indemnitzarà Girorooms Travel SL per les despeses que generés la imputació de
Girorooms Travel SL en alguna causa que fos responsabilitat a l'usuari, inclosos
honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'una decisió judicial no definitiva.
Protecció de la informació allotjada
Girorooms Travel SL realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, sense
això no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. de la mateixa
manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver
estat suprimits i / o modificats durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.
Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts
conservats en les còpies de seguretat realitzades per Girorooms Travel SL, quan aquesta pèrdua sigui
imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d'acord amb la complexitat i volum de la recuperació,
sempre prèvia acceptació de l'usuari.
La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a
causes atribuïbles a Girorooms Travel SL
comunicacions comercials
En aplicació de la LSSI. Girorooms Travel SL no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals
per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat
sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.
En el cas d'usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, Girorooms Travel SL sí està
autoritzat l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de
Girorooms Travel SL que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.
En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a
través dels canals d'Atenció al Client.

He llegit les condicions de privacitat (Política de Privacitat)